Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Zławieś Wielka

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert
na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Zławieś Wielka

 
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2014
 
Wójt Gminy Zławieś Wielka
 
ogłasza nabór oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału pracach komisji konkursowych, których zadaniem będzie opiniowanie ofert złożonych w związku z ogłaszanymi konkursami.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,         
b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,    
c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,  
d) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.        

Zadania komisji konkursowej:      
a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego konkursu z uwzględnieniem określonych kryteriów,      
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
c) proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.        

W przypadku gdy:    
a) żadna z organizacji nie wskaże kandydata do składu komisji konkursowej  lub
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji lub        
c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy
komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.          

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 31 stycznia 2013 r.  Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.
                                                                                                            Wójt
                                                                                                    (-) Jan Surdyka

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert (1).doc (40kB) word


Wytworzył: Jan Surdyka (16 stycznia 2013)
Opublikował: Piotr Młynarczyk (16 stycznia 2013, 08:23:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1120

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij