Kwalifikacja Wojskowa

Kwalifikacja wojskowaWymagane dokumenty
 1. Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  2. powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną , w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
  3. Wojskowemu komendantowi uzupełnień – aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji
 2. Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny przedstawia:
  1. dowód osobisty lub inny  dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  2. powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną , w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  3. wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa).


Termin załatwienia sprawy


Zgodnie z otrzymanym wezwaniem z Urzędu Gminy Zławieś Wielka lub jeżeli brak wezwania zgodnie z rozplakatowanymi obwieszczeniami. 


Podstawa prawna

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej

 • Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się do do kwalifikacji wojskowej, w określonym terminie i miejscu.
 • Osoba zameldowana na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający powyżej trzech miesięcy na terenie Wrocławia obowiązana jest stawić się do kwalifikacji wojskowej w  terminie i  miejscu wskazanym przez Wójta Gminy w wezwaniu imiennym lub  w obwieszczeniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
 • Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
 • Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się osoby w określonym terminie i miejscu przed  Wójtem Gminy, powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
 • Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym Wójta Gminy, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.
 • Zgodnie z art. 1 pkt.2 ustawy (znowelizowany art. 26 ust. 1c), osoby w stosunku do których orzeczono stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym;  osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy, jak również zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności można nie poddawać badaniom lekarskim, jeżeli przedstawią komisji wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej. 
 • Do kwalifikacji wojskowej wzywane są kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych, oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Wytworzył: Urząd Gminy (28 kwietnia 2010)
Opublikował: Michał Stępień (23 czerwca 2010, 11:18:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5445

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij