ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka”

Zławieś Wielka dnia, 10 maja 2013r.
 
BD.6220.15.1.2013
 
ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka”
   
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,  poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Zławieś Wielka
zawiadamia
 
że dnia 08.05.2013 r. wpłynął wniosek EcoInvestor Sp. z o.o., o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowaoltanicznej w miejscowości Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka” na działkach nr 53/1, 55, 56 położonych w  obrębie geodezyjnym Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Zławieś Wielka, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia:
Ø  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
Ø  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
 
W związku z powyższym, zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną w terminie od 13 maja 2013r. do 3 czerwca 2013r.  włącznie.
Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, pokój nr. 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Zławieś Wielka przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostanie podane również do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl oraz na sołeckiej i gminnej tablicy ogłoszeń.

 
  Zatwierdził z upoważnienia Wójta - Mirosław Kwiatkowski
 

Otrzymują:
1. Państwo Kazimierz i Wiesława Herba – ul. Migdałowa 50, 87-100 Toruń
2. Urząd Gminy Zławieś Wielka – ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
4.Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych w Toruniu – ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
5. Sołtys sołectwa Stary Toruń – Pan Albin Angowski Stary Toruń ul. Szeroka 6,
    87-134 Zławieś Wielka
6. a/a/E. Kowalska/


Wytworzył: Ewelina Kowalska (13 maja 2013)
Opublikował: Piotr Młynarczyk (13 maja 2013, 14:29:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1395

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij