Ogłoszenie o XXI sesji Rady Gminy Zławieś Wielka


Rada Gminy Zławieś Wielka
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
tel./fax /56/ 678 09 13; 678 09 82, 674 13 17
    

OGŁOSZENIE
                                                                                   
 
 
Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 22 czerwca 2016 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XXI sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

 
1.      Sprawy organizacyjne:
1)      Otwarcie obrad XXI sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.
2)    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3)       Przyjęcie porządku obrad.
4)      Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
2.      Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz zapoznanie z treścią opinii RIO w sprawie wykonania budżetu.
3.      Wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium oraz zapoznanie z opinią RIO w sprawie wniosku.
1)       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok (projekt Nr 1),
2)      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok - poprzedzone dyskusją (projekt Nr 2).
4.      Podjęcie uchwał:
1)      zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2016 rok (projekt Nr 3),
2)      w sprawie dopłat dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o. o z siedzibą w Rzęczkowie, na terenie Gminy Zławieś Wielka (projekt Nr 4),
3)      w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałym w Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach (projekt Nr 5),
4)      w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka (projekt Nr 6),
5)      w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę (projekt Nr 7),
6)      w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (projekt Nr 8),
7)      w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (projekt Nr 9),
8)      w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Zławieś Wielka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (projekt Nr 10),
9)      w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (projekt Nr 11),
10)   w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (projekt Nr 12),
11)   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek położonych w centralnej części miejscowości Stary Toruń – Gmina Zławieś Wielka (projekt Nr 13),
12)   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka (projekt Nr 14),
13)   w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Zarośle Cienkie i Czarne Błoto (projekt Nr 15),
14)   w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gutowo (projekt Nr 16).
5.      Informacja wójta o pracach między sesjami.
6.      Wolne wnioski i zapytania.
7.      Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy.
 
 
 
                                                               (-)   Przewodniczący Rady Gminy                                                   
                                                                              Piotr Pawlikowski
 
                                                                                   
 
 
 
 

Wytworzył: Piotr Pawlikowski (17 czerwca 2016)
Opublikował: Paulina Zakierska (17 czerwca 2016, 15:52:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij