Obwieszczenie RL.6220.11.8.2015 o możliwości zapoznania się z Raportem oddziaływania na środowisko i składania uwag dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze złoża \"Pędzewo V"


Zławieś Wielka, dnia 25 lutego 2016 r.
RL.6220.11.8.2015
 
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm./
Wójt Gminy Zławieś Wielka
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

iż w związku z toczącym się postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „Pędzewo V”, na terenie działek o nr ewid. 452/1 i 453 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, gm. Zławieś Wielka, w dniu 12 lutego 2016 r. do tut. organu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora, dnia 29 października 2015 r. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Zławieś Wielka.
Wójt Gminy postanowieniem z dnia 14 grudnia 2015 r., znak: RL.6220.11.3.2015 nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu.


Jednocześnie informuje się, że tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
Nie jest prowadzone postępowanie transgraniczne.
W związku z powyższym informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków
w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Z „Raportem…” można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, (pokój 3, w godz. 8.00 – 14.30), a także złożyć dodatkowe wnioski i uwagi w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. /tj od dnia 26.02.2016 do dnia 17.03.2016 r. włącznie/
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zławieś Wielka. Uwagi i wnioski złożone po upływie 21-dniowego terminu ich składania pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (26 lutego 2016)
Opublikował: Ewelina Kowalska (1 marca 2016, 10:43:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij