Postanowienie BD.6220.2.5.2014 z dnia 18.08.2015 w sprawie podjęcia postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dz. 475/1 w miejscowości Czarne Błoto


Zławieś Wielka, dnia 18 sierpnia 2015r.
 
BD.6220.2.5.2014
 
 
POSTANOWIENIE
 
            Na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia z dnia 5 sierpnia 2015r.  /wpływ do tut urzędu 07.08.2015/ który złożył  Pan Janusz Murawski, w sprawie kontynuacji zawieszonego postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (oznaczonych nr 1) na części działki ewidencyjnej nr 475/1 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka wraz z załączonym raportem oddziaływania na środowisko dla zmienionego zakresu wniosku w przedmiocie inwestycji tj. budowa 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki nr 475/1 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, wniosek o zmianę z dnia 26.05.2015/ wpływ do tut urzędu 07.08.2015/
postanawiam
podjąć postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 16 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych.
U z a s a d n i e n i e
Wnioskiem z dnia  5 sierpnia 2015r. /wpływ do tut. urzędu 07.08.2015/. który złożył  Pan Janusz Murawski  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działko ewidencyjnej nr 475/1 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka wystąpił o podjęcie postępowania zawieszonego postanowieniem z  dnia 20 listopada 2014r. znak BD.6220.2.4.2014. Zawieszenie postępowania nastąpiło w związku z postanowieniem Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 października 2014r. znak BD.6220.2.3.2014 nakładającego na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych na części działki ewidencyjnej nr 475/1 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka.
W związku z oczekiwaniem na raport oddziaływania na środowisko postępowanie
w przedmiotowej sprawie zostało zawieszone.
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nałożony został na podstawi opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu który pismem N.NZ.40.2.6.3.2014 z dnia 8 maja 2014r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem nr WOO.4240.259.2014.HR.3 z dnia 18 września 2014r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 97 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmuje zawieszone postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji
 
Pouczenie:  Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.
 

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (18 sierpnia 2015)
Opublikował: Ewelina Kowalska (21 sierpnia 2015, 09:44:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij