Obwieszczenie RL.6220.8.4.2016 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie przebudowy dróg powiatowych 2003C i 2015C (Siemoń, Łązyn, Wybcz)

Zławieś Wielka, 6 lipca 2016 r.  RL.6220.8.4.2016   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA   Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 [...]

Postanowienie RL.6220.8.3.2016 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 2003C i 2015C (Siemoń, Łążyn, Wybcz)

Zławieś  Wielka, dnia 6 lipca 2016 r.     RL.6220.8.3.2016 POSTANOWIENIE   Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23.) w [...]

OBWIESZCZENIE RL.6220.4.6.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa elektrowni fotowoltaicznej (działki nr 536 i 534 Rzęczkowo)

Zławieś Wielka, dnia 30 czerwca 2016 r. RL.6220.4.6.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA        Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Postanowienie RL.6220.7.3.2016 nakładająca obowiązek przeprowadzenia ooś i ustalająca zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (rozbudowa DW nr 249 na odcinku od DK nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim)

Zławieś Wielka, dnia 20 czerwca 2016 r.   RL.6220.7.3.2016   POSTANOWIENIE               Na podstawie art. 63 ust. 1, art. 64. ust. 1, a także [...]

Decyzja RL.6220.11.9.2015 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „Pędzewo V” (działki nr 452/1, 453 Pędzewo)

Zławieś Wielka, dnia 20 czerwca 2016 r. RL.6220.11.9.2015   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji         Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 [...]

OBWIESZCZENIE RL.6220.4.4.2016 o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa elektrowni fotowoltaicznej ( dz. nr 536 i 534 Rzęczkowo)

Zławieś Wielka, 8 czerwca 2016 r.  RL.6220.4.4.2016 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

POSTANOWIENIE RL.6220.4.3.2016 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - budowa elektrowni fotowoltaicznej (dz. nr 536 i 534 Rzęczkowo)

  Zławieś  Wielka, dnia 7 czerwca 2016 r. RL.6220.4.3.2016 POSTANOWIENIE   Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania [...]

Decyzja RL.6220.10.9.2015 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu (dz nr 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka)

Zławieś Wielka, dnia 13 maja 2016 r.   RL.6220.10.9.2016   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji               Na [...]

Zawiadomienie RL.6220.9.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Starego Torunia i Górska

Zławieś Wielka, dnia 20 kwietnia 2016 r.   RL.6220.9.1.2016 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego               Zgodnie z art. 61, [...]

Postanowienie RL.6220.3.4.2016 zawieszające postępowanie w sprawie wydobywania kopaliny pospolitej - piasku ze złoża CZARNE BŁOTO III (dz. 256/2 i 260 Czarne Błoto)

Zławieś Wielka, dnia 18 kwietnia 2016r. RL.6220.3.4.2016     POSTANOWIENIE         Na podstawie art. 69 ust.4 ustawy Z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie RL.6220.8.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C i 2015C ( m. Łążyn, Siemoń i Wybcz)

Zławieś Wielka, dnia 15 kwietnia 2016 r.   RL.6220.8.1.2016 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego         Zgodnie z art. 61, ustawy z dnia 16 czerwca 1960 [...]

Decyzna BD.6220.3.10.2014 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 16 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych (projekt 2) - dz. nr 475/1 Czarne Błoto

Zławieś Wielka, dnia 12 kwietnia 2016 r.   BD.6220.3.10.2014   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji   [...]

Decyzja BD.6220.2.10.2014 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (projekt 1) - dz. nr 475/1 Czarne Błoto

Zławieś Wielka, dnia 12 kwietnia 2016 r.   BD.6220.2.10.2014   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji               [...]

Zawiadomienie RL.6220.7.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim

Zławieś Wielka, dnia 29 marca 2016 r.   RL.6220.7.1.2016   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego       Zgodnie z art. 61, ustawy z dnia 16 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie BD.6220.3.9.2014 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków jednorodzinnych w m. Czarne Błoto (dz. 475/1)

Zławieś Wielka, 24 marca 2016 r.   BD.6220.3.9.2014   OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie BD.6220.2.9.2014 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków jednorodzinnych w m. Czarne Błoto (dz. 475/1)

Zławieś Wielka, 24 marca 2016 r.   BD.6220.2.9.2014   OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Decyzja RL.6220.13.5.2015 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy nominalnej do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zławieś  Wielka, dnia 21 marca 2016 r.   RL.6220.13.5.2015 DECYZJA               Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Postanowienie RL.6220.3.3.2016 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej- żwiru ze złoża CZARNE BŁOTO III (Czarne Błoto dz. nr 256/2 i 260)

Zławieś Wielka, dnia 16 marca 2016 r.   RL.6220.3.3.2016   POSTANOWIENIE               Na podstawie art. 63 ust. 1, art. 64. ust. 1, a także art. 66 [...]

Zawiadomienie RL.6220.6.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu niesionego piasku i żwiru z dna rzeki Wisły (dz. nr 303 Toporzysko)

Zławieś Wielka, dnia 15 marca 2016 r.   RL.6220.6.1.2016     ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego       Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 16 czerwca [...]

Decyzja RL.6220.12.5.2015 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na zasilaniu w wodę i odprowadzaniu ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka

Zławieś  Wielka, dnia 11 marca 2016 r.   RL.6220.12.5.2015 DECYZJA              Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania [...]

Zawiadomienie RL.6220.4.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (dz. nr 536 i 534 Rzęczkowo

Zławieś Wielka, dnia 7 marca 2016 r. RL.6220.4.1.2016 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61, ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tj. Dz. U z 2016 [...]

Obwieszczenie RL.6220.11.8.2015 o możliwości zapoznania się z Raportem oddziaływania na środowisko i składania uwag dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze złoża \"Pędzewo V"

Zławieś Wielka, dnia 25 lutego 2016 r. RL.6220.11.8.2015   OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie RL.6220.11.6.2015 o wznowieniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku w m. Pędzewo

Zławieś Wielka, dnia 22 lutego 2016 r. RL.6220.11.6.2015       OBWIESZCZENIE   o wydaniu przez Wójta Gminy Zławieś Wielka postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o [...]

Postanowienie RL.6220.11.5.2015 w sprawie wznowienia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku w m. Pędzewo

Zławieś Wielka, dnia 22 lutego 2016 r.   RL.6220.11.5.2015     POSTANOWIENIE               Na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 123 [...]

Obwieszczenie RL.6220.13.4.2015 o możliwości zapoznania się z materiałami zebranymi w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Pędzewo.

Zławieś Wielka, 22 lutego 2016 r.   RL.6220.13.4.2015  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA   Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 [...]

Obwieszczenie RL.6220.12.4.2015 o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na zasilaniu w wodę i odprowadzaniu ścieków sanitarnych z Gminy Zławieś Wielka

Zławieś Wielka, 15 lutego 2016 r.   RL.6220.12.4.2015   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA   Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie RL.6220.10.8.2015 o możliwości zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w związku z rozbudową zakładu w Czarnym Błocie

Zławieś Wielka, dnia 10 lutego 2016 r. RL.6220.10.8.2015 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie RL.6220.10.6.2015 o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy zakładu w Czarnym Błocie, dz. nr 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543

Zławieś Wielka, dnia 8 lutego 2016 r. RL.6220.10.6.2015   OBWIESZCZENIE   o wydaniu przez Wójta Gminy Zławieś Wielka postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych [...]

Postanowienie RL.6220.13.3.2015 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Pędzewo (365/42)”

Zławieś  Wielka, dnia 19 stycznia 2016r.   RL.6220.13.3.2015 POSTANOWIENIE              Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks [...]

Postanowienie RL. 6220.11.4.2015 zawieszające postępowanie ooś do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko - wydobywanie kopaliny pospolitej - piasku ze złoża Pędzewo V

Zławieś Wielka, dnia 11 stycznia 2016r.     RL.6220.11.4.2015   POSTANOWIENIE               Na podstawie art. 69 ust.4 ustawy Z dnia 3 [...]

Postanowienie RL.6220.10.4.2015 zawieszające postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Czarne Błoto dz. 166/16, 166/21,542, 543 rozbudowa zakładu produkcyjnego

Zławieś Wielka, dnia 11 stycznia 2016r.     RL.6220.10.4.2015   POSTANOWIENIE               Na podstawie art. 69 ust.4 ustawy Z dnia 3 [...]

Obwieszczenie RL.6220.2.8.2015 o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - stacja paliw w Siemoniu dz. 334/2

Zławieś Wielka,  11 stycznia 2016 r.   RL.6220.2.8.2015   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Postanowienie RL.6220.2.7.2015 sprostowanie omyłki stacja paliw w Siemoniu działka nr 334/2

Zławieś Wielka, dnia 11 stycznia 2016r. RL.6220.2.7.2015 POSTANOWIENIE Wójt Gminy Zławieś Wielka, działając z urzędu, na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. / Dz. U. z 2013r. poz. 267 t.j z późn. zm/ [...]

Decyzja BD.6220.2.6.2015 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stacja paliw działka nr ewid. 334/2 Siemoń, gm. Zławieś Wielka

Zławieś  Wielka, dnia 22 grudnia 2013r.   BD.6220.2.6.2015 DECYZJA   Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 [...]

Postanowienie RL.6220.11.3.2015 - OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WYDOBYWANIE KOPALINY POSPOLITEJ W PĘDZEWIE DZ. 452/1 I 453

Zławieś Wielka, dnia 14 grudnia 2015r.   RL.6220.11.3.2015   POSTANOWIENIE               Na podstawie art. 63 ust. 1, art. 64. ust. 1, a także [...]

Postanowienie BD. 6220.10.3.2015 Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rozbudowy zakładu na działkach nr 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 Czarne Błoto

Zławieś Wielka, dnia 7 grudnia 2015r.   BD.6220.10.3.2015   POSTANOWIENIE               Na podstawie art.63 ust. 1 i 4, a także art. 66 ustawy z [...]

ObwieszczeNie Wójta Gminy RL.6220.12.2015 o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla budowy budynku inwentarskiego dla bydła opasowego w Rzęczkowie dz. 500/3

Zławieś Wielka,  27  listopad 2015 r.   RL.6220.12.2015   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Decyzja o umorzeniu postępowania RL.6220.12.2015 - budowa budynku inwentarskiego dla bydła opasowego w Rzęczkowie działka nr 500/3

Zławieś Wielka dnia 26 listopada 2015r. RL.6220.12.2015 DECYZJA o umorzeniu postępowania Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.2.5.2015 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie przebudowy i rozbudowy istniejącej stacji paliw w Siemoniu na działce nr 334/2

Zławieś Wielka, 26 listopada 2015r.   RL.6220.2.5.2015 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA   Na podstawie art. 10 § 1 uraz art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego RL.6220.12.1.2015 iwestycja polegająca na zasileniu w wodę i odprowadzeniu ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka

Zławieś Wielka, dnia 23 listopada 2015r.   RL.6220.12.1.2015     ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego     Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 16 czerwca [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania R.6220.12.2015 - budowa budynku inwentarskiego na działce nr 500/3 w Rzęczkowie

Zławieś Wielka, dnia 18 listopada 2015r.   RL.6220.12.2015     ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego     Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 16 czerwca [...]

Postanowienie BD.6220.5.8.2015 sprostowanie omyłki pisarskiej

Zławieś Wielka, dnia 9 listopada 2015r.   BD.6220.5.8.2014     POSTANOWIENIE   Wójt Gminy Zławieś Wielka, na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. / Dz. U. z 2013r. poz. 267 [...]

Postanowienie RL.6220.2.5.2015 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Stacja Paliw w Siemoniu dz. 334/2

Zławieś  Wielka, dnia 16 listopada 2013r.   BD.6220.2.4.2015 POSTANOWIENIE              Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RL.6220.11.1.2015 - wydobywanie kopaliny pospolitej w miejscowości Pędzewo działka nr 452/1 i 453

Zławieś Wielka, dnia 4 listopada 2015r.   RL.6220.11.1.2015     ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego       Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 16 czerwca [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RL.6220.10.1.2015 - działka nr 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w miejscowości Czarne Błoto

Zławieś Wielka, dnia 4 listopada 2015r.   RL.6220.10.1.2015     ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego       Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 16 czerwca [...]

Obwieszczenie RL.6220.7.5.2015 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie budowy obory dz. 255 w Skłudzewie

Zławieś Wielka,  3 listopad 2015 r.   RL.6220.7.5.2015   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Decyzja RL.6220.7.4.2015 z dnia 30.10.2015 dot budowy obory na działce nr 255 w Skłudzewie

Zławieś Wielka dnia 30 października 2015r. RL.6220.7.4.2015   DECYZJA o umorzeniu postępowania Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity  [...]

Decyzja RL.6220.1.9.2015 z dnia 21.09.2015r.

Zławieś Wielka, dnia 21 września 2015r.   RL.6220.1.9.2015   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji   Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 [...]

Obwieszczenie BD.6220.3.8.2014 z dnia 19.08.2015 Wójt Gminy podaje informacje do publicznej wiadomości - dot. postępowania środowiskowego dz. 475/1 w Czarnym Błocie

Zławieś Wielka, dnia 19 sierpnia 2015r. BD.6220.3.8.2014 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku [...]

OBWIESZCZENIE BD.6220.2.8.2015 Wójt Gminy Zławieś Wielka podaje informacje do publicznej wiadomości

Zławieś Wielka, dnia 19 sierpnia 2015r. BD.6220.2.8.2014 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku [...]

Obwieszczenie BD.6220.3.6.2015 z dnia 18.08.2015 - dz. 475/1 Czarne Błoto

Zławieś Wielka, dnia 18 sierpnia 2015r. BD.6220.3.6.2014   OBWIESZCZENIE   o wydaniu przez Wójta Gminy Zławieś Wielka postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych [...]

Postanowienie znak BD.6220.3.5.2015 wznowienia postępowania w sprawie decyzji środowiskowej - dz. 475/1 Czarne Błoto

Zławieś Wielka, dnia 18 sierpnia 2015r.   BD.6220.3.5.2014     POSTANOWIENIE               Na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 123 [...]

Obwieszczenie BD.6220.2.6.2014

Zławieś Wielka, dnia 18 sierpnia 2015r. BD.6220.2.6.2014   OBWIESZCZENIE   o wydaniu przez Wójta Gminy Zławieś Wielka postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych [...]

Postanowienie BD.6220.2.5.2014 z dnia 18.08.2015 w sprawie podjęcia postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dz. 475/1 w miejscowości Czarne Błoto

Zławieś Wielka, dnia 18 sierpnia 2015r.   BD.6220.2.5.2014     POSTANOWIENIE               Na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 123 [...]

Obwieszczenie RL.6220.7.1.2015 w sprawie wszczęcia postęppwania dla inwestycji budowa budynku inwentarskiego - obora dz. 255 Skłudzewo

Zławieś Wielka, dnia 18 sierpnia 2015r.   RL.6220.7.1.2015     ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego       Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 16 czerwca [...]

Obwieszczenie RL.6220.1.8.2015 podanie do publicznej wiadomości informację o postępowaniu z udziałem społeczeństwa dla budowy zbiorników gazu na cele grzewcze dz. 250/3 w Czarnym Błocie

Zławieś Wielka, dnia 27 lipca 2015r. RL.6220.1.8.2015 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Obwieszczenie RL.6220.1.7.2014budowa zbiorników gazu na cele grzewcze dz. 250/3 Czarne Błoto

Zławieś Wielka, dnia 27 lipca 2015r. RL.6220.1.7.2015   OBWIESZCZENIE   o wydaniu przez Wójta Gminy Zławieś Wielka postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych [...]

Postanowienie RL.6220.1.5.2015 podjęcie postępowania w sprawie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego na cele grzewcze Czarne Błoto dz. 250/3

Zławieś Wielka, dnia 15 lipca 2015r.   RL.6220.1.5.2015   POSTANOWIENIE             Na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 [...]

Decyzja o umorzeniu postępowania RL.6220.4.4.2015 w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce nr 25/2 w Rozgartach

Zławieś Wielka dnia 14 lipca 2015r. RL.6220.4.4.2015   DECYZJA o umorzeniu postępowania               Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

ZAWIADOMIENIE RL.6220.4.3.2015

              Zławieś Wielka, dnia 23czerwca 2015r. RL.6220.4.3.2015   ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA     Na podstawie [...]

Postanowienie BD.6220.5.7.2014

Zławieś Wielka, dnia 23 czerwca 2015r.   BD.6220.5.7.2014     POSTANOWIENIE   Wójt Gminy Zławieś Wielka, działając z urzędu, na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. / [...]

Informacja RL.6220.6.2015

Zławieś Wielka, dnia 18 czerwca 2015r. RL.6220.6.2015 INFORMACJA               Na podstawie art. 217 § 2 KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) po [...]

Postanowienie RL.6220.1.4.2015 -zawieszenie postępowania w sprawie decyzji środowiskowej zbiorniki gazu w Czarnym Błocie

Zławieś Wielka, dnia 20 maja 2015r.   RL.6220.1.4.2015   POSTANOWIENIE             Na podstawie art. 69 ust.4 ustawy Z dnia 3 października 2008r. o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania BD.6220.4.1.2015 budowa stacji bazowej telefonii komórkowej dz. 25/2 w Rozgartach

                                         &nb [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RL.6220.2.2.2015- stacja paliw Siemoń dz. 334/2

Zławieś Wielka, dnia 22 kwietnia 2015r.   RL.6220.2.2.2015     ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego     Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 16 czerwca [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA BD.6220.6.7.2014

Zławieś Wielka, dnia 20 kwietnia 2015 r. BD.6220.6.7.2014   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Postanowienie RL.6220.1.3.2015 - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla instalacji zbiornikowej gazu płynnego na cele grzewcze w Czarnym Błocie

Zławieś Wielka, dnia 13 kwietnia 2015r.   RL.6220.1.3.2015   POSTANOWIENIE   Na podstawie art.63 ust. 1 i 4, a także art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RL.6220.1.1.2015 - instalacja gazu płynnego Czarne Błoto

Zławieś Wielka, dnia 10 marca 2015r.   RL.6220.1.1.2015     ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego     Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks [...]

Postanowienie BD.6220.6.4.2014 brak potrzeby przeprowadzenia oceny - studnia głębinowa Zławieś Wielka

Zławieś  Wielka, dnia 9 marca 2015r.   BD.6220.6.4.2014 POSTANOWIENIE              Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania [...]

Postanowienie BD.6220.3.4.2014 zawieszenie postępowania w sprawie decyzji środowiskowej - Czarne Błoto dz. 475/1 sektor 2

Zławieś Wielka, dnia 20 listopada 2014r.     BD.6220.3.4.2014   POSTANOWIENIE               Na podstawie art. 69 ust.4 ustawy Z dnia 3 [...]

Postanowienie BD.6220.2.4.2014 zawieszenie postępowania w sprawie decyzji środowiskowej Czarne Błoto dz. 475/1 sektor 1

Zławieś Wielka, dnia 20 listopada 2014r.     BD.6220.2.4.2014   POSTANOWIENIE               Na podstawie art. 69 ust.4 ustawy Z dnia 3 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania BD.6220.6.1.2014 - wykonanie urządzenia wodnego - studnia - Zławieś Wielka

Zławieś Wielka, dnia 18 listopada 2014r. BD.6220.6.1.2014 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U z [...]

Postanowienie RDOŚ z dnia 18.09.2014 znak WOO.4240.259.2014.HR.3

Postanowienie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy WOO.4240.259.2014.HR.3Postanowienie RDOŚ z dnia 18 września 2014r. znak WOO.4240.260.2014.HR.3 w sprawie  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na [...]

Postanowienie RDOŚ z dnia 18.09.2014 znak WOO.4240.260.2014.HR3

Postanowienie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy WOO.4240.260.2014.HR.3Postanowienie RDOŚ z dnia 18 września 2014r. znak WOO.4240.260.2014.HR.3 w sprawie  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na [...]

Postanowienie BD.6220.3.3.2014 Czarne Błoto dz. 475/1 - 14 budynków mieszkalnych

Zławieś Wielka, dnia 9 października 2014r. BD.6220.3.3.2014 POSTANOWIENIE             Na podstawie art.63 ust. 1 i 4, a także art. 66 ustawy z dnia 3 [...]

Postanowienie BD.6220.2.3.2014 Czarne Błoto dz. 475/1 - 14 budynków mieszkalnych

Zławieś Wielka, dnia 9 października 2014r.   BD.6220.2.3.2014   POSTANOWIENIE               Na podstawie art.63 ust. 1 i 4, a także art. 66 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję na rekultywację skaładowiska odpadów w Łążynie BD.622011.9.2013

Zławieś Wielka, 28 sierpnia 2014 r.   BD.6220.11.9.2013     OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

zmiana decyzji BD.6220.11.6.2013 - rekultywacja składowiska odpadów w Łążynie

Zławieś Wielka, dnia 28 sierpnia  2014r. BD.6220.11.8.2013   D E C Y Z J A   Na podstawie art. 155 oraz art. 154 §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RL.6220.5.5.2014

Zławieś Wielka,  13 sierpnia 2014 r.   RL.6220.5.6.2014   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Charakterystyka do decyzji RL.6220.5.5.2014

Zławieś Wielka, dnia 13 sierpnia 2014r.   RL.6220.5.5.1.2014     Załącznik do decyzji RL.6220.5.5.2014   Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o [...]

Decyzja znak RL.6220.5.5.2014 z dnia 13 sierpnia 2014r. - dot. przebudowy urządzeń melioracyjnych w m. Pędzewo i Zławieś Wielka

Zławieś  Wielka, dnia 13 sierpnia 2014r.   RL.6220.5.5.2014 DECYZJA               Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu N.NZ.40.2.6.4.2014

Opinia PPIS w Toruniu z dnia 9 maja 2014r. znak N.NZ.40.2.6.4.2014 w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu N.NZ.40.2.6.3.2014

Opinia PPIS w Toruniu z dnia 8 maja 2014r. znak N.NZ.40.2.6.3.2014 w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części terenu [...]

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy WOO.4240.397.2014.BW.2

Opinia RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2014r. znak WOO.4240.397.2014.BW.2  w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na przebudowie urządzeń melioracyjnych w m. Pędzewo i [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu N.NZ.40.2.6.6.2014

Opinia PPIS w Toruniu z dnia 3 lipca 2014r. znak N.NZ.40.2.6.6.2014 w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na przebudowie urządzeń melioracyjnych w m. Pędzewo i Zławieś [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.5.4.2014

Zławieś Wielka dnia 4 sierpnia 2014r.   RL.6220.5.4.2014   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA     Na podstawie art. 10 § 1 uraz art. 49 ustawy Kodeksu postępowania [...]

Postanowienie RL.6220.5.3.2014

Zławieś  Wielka, dnia 4 sierpnia 2014r.   RL.6220.5.3.2014 POSTANOWIENIE              Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania RL.6220.5.1.2014 - przebudowa urządzeń melioracyjnych w Pędzewie i Złejwsi Wielkiej

Zławieś Wielka, dnia 17 czerwca 2014r. RL..6220.5.1.2014 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U z 2013r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji BD.6220.4.4.2014 - odprowadzenie wód opadowych w Toporzysku

Zławieś Wielka,  11 czerwca 2014 r.   BD.6220.4.5.2014   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Decyzja BD.6220.4.4.2014 -umorzenie postępowania odprowadzenie wód opadowych w Toporzysku dz. 310, 239/1, 239/2, 3276/5

Zławieś Wielka dnia 10 czerwca 2014r. BD.6220.4.4.2014   DECYZJA o umorzeniu postępowania             Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku [...]

Postanowienie bd.6220.27.7.2013 - sprostowanie omyłki pisarskiej sprawy dot. punktu skupu złomu i surowców wtórnych w Czarnym Błocie

Zławieś Wielka, dnia 26 maja 2014r.   BD.6220.27.7.2013     POSTANOWIENIE               Wójt Gminy Zławieś Wielka, działając z [...]

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE bd.6220.4.3.2014

              Zławieś Wielka, dnia 26 maja 2014r. BD.6220.4.3.2014   ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA     Na [...]

Obwieszczenie BD.6220.27.6.2014

Zławieś Wielka,  28 kwietnia 2014 r.   BD.6220.27.6.2013   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Decyzja BD.6220.27.5.2014 - skup złomu i surowców wtórnych w miejscowości Czarne Błoto dz. 257/9

Zławieś  Wielka, dnia 28 kwietnia 2014r.   BD.6220.27.5.2013 DECYZJA               Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks [...]

Zawiadomienie BD.62204.1.2014

Zławieś Wielka, dnia 24 kwietnia 2014r. BD.6220.4.1.2014 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U z 2013r. [...]

Zawiadomienie BD.6220.3.1.2014

Zławieś Wielka, dnia 24 kwietnia 2014r. BD.6220.3.1.2014 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U z 2013r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania BD.6220.2.1.2014

Zławieś Wielka, dnia 24 kwietnia 2014r. BD.6220.2.1.2014 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U z 2013r. [...]

Obwieszczenie BD.6220.27.4.2013 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - punkt skupu złomu i surowców wtórnych dz. 257/9 Czarne Błoto

Zławieś Wielka, 15 kwietnia 2014r.   BD.6220.27.4.2013   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA     Na podstawie art. 10 § 1 uraz art. 49 ustawy Kodeksu postępowania [...]

Postanowienie PR7624-9-7/09/2010

Zławieś Wielka, dnia 25 marca 2014r.   PR7624-9-7/09/2010   POSTANOWIENIE               Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr BD.6220.29.4.2013 z dnia 24.03.2014r.

Zławieś Wielka,  24  marca 2014 r.   BD.6220.29.5.2013   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

DECYZJA BD.6220.29.4.2013 UMORZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ROZBUDOWY OBORY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄŻYN dz. 71

Zławieś Wielka dnia 24 marca 2014r. BD.6220.29.4.2013   DECYZJA o umorzeniu postępowania               Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Postanowienie BD.6220.27.3.2013 brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - punkt skupu złomu i surowców wtórnych na działce nr 257/9 w m. Czarne Błoto

Zławieś  Wielka, dnia 19 marca 2014r.   BD.6220.27.3.2013 POSTANOWIENIE              Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie BD.6220.29.3.2013

Zławieś Wielka, 11 marca 2014r.   BD.6220.29.3.2013   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA     Na podstawie art. 10 § 1 uraz art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji BD.6220.26.5.2013

Zławieś Wielka,  11 marca 2014 r.   BD.6220.26.5.2013   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku [...]

Decyzja o umorzeniu postępowania BD.6220.26.4.2013 INSTALACJA ANTEN RADIOKOMUNIKACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZYSIEK

Zławieś Wielka dnia 28 lutego 2014r. BD.6220.26.4.2013   DECYZJA o umorzeniu postępowania               Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie BD.6220.26.3.2013

Zławieś Wielka, 10 lutego 2014r.   BD.6220.26.3.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA   Na podstawie art. 10 § 1 uraz art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, [...]

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. budowa 6 elektrowni wiatrowych w m. Cichoradz

Postanowienie RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 2 października 2013r. znak WOO.4242.761.2013.PM w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie zespołu 6 elektrowni wiatrowych, każda o mocy [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla budowy zespołu 6 elektrowni o mocy 4,5 MW w m. Cichoradz

Opinia PPIS w Toruniu z dnia 1 października 2013r. znak N.NZ-402-ZW-82/13 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie zespołu 6 elektrowni wiatrowych, każda o mocy do 4,5 MW wraz z [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu - skup złomu w Czarnym Błocie dz 257/9

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 27 grudnia 2013r., znak N.NZ-402-ZW-114/13 w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu [...]

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DLA INWESTYCJI BUDOWA OBORY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄŻYN DZIAŁKA NR 71

Zławieś Wielka, dnia 17 stycznia 2014r.. BD.6220.29.1.2013 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U z [...]

Postanowienie BD.6220.16.4.2013 zawieszające postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy fotowoltanicznej w m. Pędzewo do czasu przedłożenia raportu

Zławieś Wielka, dnia 13 stycznia 2014r.     BD.6220.16.4.2013   POSTANOWIENIE        Na podstawie art. 69 ust.4 ustawy Z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu [...]

Decyzja PR.6220.28.2013

Zławieś Wielka, dnia 7 stycznia 2014r.   PR.6220.28.2013   DECYZJA   Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2000 r. nr 98, [...]

Obwieszczenie BD.6220.24.8.2013 o wydaniu decyzji środowiskowej nr BD.6220.24.7.2013 dot. remontu ostróg regulacyjnych na rzece Wisle

Zławieś Wielka,  27 grudnia 2013 r.   BD.6220.24.8.2013   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Decyzja BD.6220.24.7.2013 Remont ostróg regulacyjnych na rzece Wiśle

Zławieś  Wielka, dnia 27 grudnia 2013r.   BD.6220.24.7.2013   DECYZJA               Na podstawie art. 104 i 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. [...]

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ma Środowisko BD.6220.16.3.2013 - farma fotowoltaniczna w m. Pędzewo

Zławieś Wielka, dnia 16 grudnia 2013r.   BD.6220.16.3.2013   POSTANOWIENIE   Na podstawie art.63 ust. 1 i 4, a także art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o [...]

wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu i surowców wtórnych w m. Czarne Błoto,

Zławieś Wielka, dnia 16 grudnia 2013r. BD.6220.27.1.2013 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U z 2013r. [...]

wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w miejscowości Przysiek

Zławieś Wielka, dnia 16 grudnia  2013r. BD.6220.26.1.2013 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 106 ustawy z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. [...]

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie budowy farmy fotowoltanicznej w m. Pędzewo

Postanowienie z dnia22 listopada 2013r. znak WOO.4240.592.2013.PM.2 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na  budowie farmy fotowoltanicznej o mocy do 2MW, trafostacji [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Rozgarty oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

OBWIESZCZENIE   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Rozgarty oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Rozgarty

OBWIESZCZENIE   o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Rozgarty   Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na skupie złomu i metali kolorowych w miejscowości Toporzysko dz. 251

Zławieś Wielka,  20 listopada 2013 r.   BD.6220.19.6.2013     OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Decyzja stwierdzająca drak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dl przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu i metali kolorowych w miejscowości Toporzysko dz. 251

Zławieś  Wielka, dnia 19 listopada 2013r.   BD.6220.19.5.2013 DECYZJA               Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks [...]

POSTANOWIENIE BD.6220.23.5.2013 zawieszające postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zespołu 6 elektrowni wiatrowych o mocy 4,5 MW w miejscowości Cichoradz, gm. Zławieś Wielka

Zławieś Wielka, dnia 11 października 2013r.     BD.6220.23.5.2013     POSTANOWIENIE        Na podstawie art. 69 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o [...]

Postanowienie BD.6220.23.4.2013 obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko budowa zespołu 6 elektrowni wiatrowych o mocy 4,5 MW w miejscowości Cichoradz, gm. Zławieś Wielka

Zławieś Wielka, dnia 9 października 2013r.   BD.6220.23.4.2013   POSTANOWIENIE   Na podstawie art.63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy farmy fotowoltanicznej w Pedzewie dz. nr 452/1 i 453

Opinia PPIS w Toruniu z dnia 18 lipca 2013r. znak N.NZ-402-ZW-65/13 w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltanicznej o mocy 2MW w miejscowości Pędzewo [...]

Obwieszczenie Wójta w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Łążyn.

Zławieś Wielka,17 czerwca 2013 r.   BD.6220.11.4.1.2013.     OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 [...]

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy rekultywacja wydzielonej części składowiska odpadów w miejscowości Łążyn

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 11.06.2013r. znak WOO.4240.392.2013.BW.2 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji wydzielonej [...]

Obwieszczenie Wójta o wydanym postanowieniu RDOŚ brak oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Łążyn

Zławieś Wielka,14 czerwca 2013 r.   BD.6220.11.3.2013.RDOŚ     OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 [...]

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie budowy farmy fotowoltanicznej w m. Stary Toruń

Postanowienie z dnia 28 maja 2013r. znak WOO.4240.433.2013.JM w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na  budowie elektrowni fotowoltanicznej realizowanej na działkach nr 53/1, [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy farmy fotowoltanicznej w Starym Toruniu dz. nr 53/1, 55, 56

Opinia PPIS w Toruniu z dnia 24 maja 2013r. znak N.NZ-402-ZW-45/13 w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltanicznej  w miejscowości Stary [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu rekultywacja wydzielonej części składowiska odpadów w miejscowości Łążyn

Opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia13.05.2013r. znak N.NZ-402-ZW-44/13 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji wydzielonej części [...]

Obwieszczenie Wójta o wydanej opinii PPIS o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Łążyn

Zławieś Wielka, 21 maja 2013 r.   BD.6220.11.3.2013.PPIS     OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka”

Zławieś Wielka dnia, 10 maja 2013r. BD.6220.15.1.2013 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości [...]

Postanowienie - Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Końcowej obróbce elementów z litego drewna do mebli” w miejscowości Górsk, działka nr 191/3

Zławieś Wielka, dnia 04.09.2012 r.     PR.6220.8.4.2012       POSTANOWIENIE Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji pomp na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej w miejscowości Czarnowo, gmina Zławieś Wielka”

Zławieś Wielka, dnia 27 lipca 2012r.  PR.6220.9.6.2012   DECYZJAo środowiskowych uwarunkowaniach   Na podstawie, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.„Budowa stacji pomp na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej w miejscowości Czarnowo, gmina Zławieś Wielka”

Zławieś Wielka, 27 lipca 2012 r. PR .6220.9.7.2012 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Postanowienie ws. stacji pomp w Czarnowie

POSTANOWIENIE            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust [...]

PR.6220.16.5.2011 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Zławieś Wielka, dnia 13.03.2012r.PR.6220.16.5.2011 DECYZJAo środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 132 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w [...]

DECYZJA Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2; art. 75 ust 1 pkt. 4) oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Zławieś Wielka, dnia 14 marca 2012r. PR.6220.4.4.2012  DECYZJA              Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2; art. 75 ust 1 pkt. 4) oraz art. 84 ustawy z dnia 3 [...]

DECYZJA Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2; art. 75 ust 1 pkt. 4) oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Zławieś Wielka, dnia 14 marca 2012r. PR.6220.3.4.2012  DECYZJA             Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2; art. 75 ust 1 pkt. 4) oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października [...]

POSTANOWIENIE Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Zławieś Wielka, dnia 12.03.2012 r.     PR.6220.3.3.2012   POSTANOWIENIEOdstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci [...]

Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zławieś Wielka i Pędzewo, gm. Zławieś Wielka

Zławieś Wielka, dnia 12.03.2012 r.      PR.6220.4.3.2012   POSTANOWIENIEOdstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij