Decyzja o umorzeniu postępowania BD.6220.26.4.2013 INSTALACJA ANTEN RADIOKOMUNIKACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZYSIEK


Zławieś Wielka dnia 28 lutego 2014r.
BD.6220.26.4.2013
 
DECYZJA
o umorzeniu postępowania
 
            Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 267) art 72 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008.r Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.11.2013r. złożonego przez POLKOMTEL Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Instalacja urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych na  obiekcie budowlanym" w miejscowości Przysiek realizowana na wieży i pomieszczeniach budynku kościoła przy ul. ks. J. Popiełuszki.
ORZEKAM
umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ""Instalacja urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych na  obiekcie budowlanym" w miejscowości Przysiek realizowana na wieży i pomieszczeniach budynku kościoła przy ul. ks. J. Popiełuszki.
UZASASDNIENIE
Polkomtel Sp. z o.o. wystąpiło z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: "Instalacja urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych na  obiekcie budowlanym" w miejscowości Przysiek realizowana na wieży i pomieszczeniach budynku kościoła przy ul. ks. J. Popiełuszki, zlokalizowanej na działkach nr na działkach 274/16, 274/17, 274/18 w obrębie ewidencyjnym Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka.  Pismem znak BD.6220.26.1.2013 z dnia 16 grudnia 2013r . Wójt Gminy Zławieś Wielka wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie pismem znak BD.6220.26.2.2013 z dnia 16 grudnia 2013r . wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem N.NZ-402-ZW-112/13 z dnia 23 grudnia 2013r. zgodnie z właściwościami przekazał sprawę Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Bydgoszczy pismem znak NNZ.9022.3.438.2013   z dnia 07.01.2014r. wyraził opinię, że planowane zamierzenie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wg kwalifikacji określonej przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak WOO.4240.967.2013.ADS.2 z dnia 30 stycznia 2014r. umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Katalog tych przedsięwzięć określa rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). Teren inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja dotyczy zainstalowania urządzenia łączności publicznej takiej jak system anten mikrofalowych RLA(1)20-03 oraz anten sektorowych – BSA 1049.  Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji, zamierzona inwestycja nie jest przedsięwzięciem wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w związku z tym brak jest podstaw prawnych do prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanej inwestycji. Mając jednak na uwadze fakt, iż charakter planowanego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację w rejonie licznej zabudowy mieszkaniowej co może budzić liczne kontrowersje lub sprzeciwy lokalnych mieszkańców zasugerować należy ponowne przeanalizowanie proponowanej lokalizacji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (28 lutego 2014)
Opublikował: Ewelina Kowalska (11 marca 2014, 11:05:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 593

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij