Obwieszczenie RL.6220.1.8.2015 podanie do publicznej wiadomości informację o postępowaniu z udziałem społeczeństwa dla budowy zbiorników gazu na cele grzewcze dz. 250/3 w Czarnym Błocie


Zławieś Wielka, dnia 27 lipca 2015r.
RL.6220.1.8.2015
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (środowisko /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1235z póżn. zm./
 
Wójt Gminy Zławieś Wielka
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 iż w związku z toczącym się postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego na cele grzewcze przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 250/3 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka.
w dniu 3 lipca 2015r. do tut. organu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek inwestora z dnia 17 lutego 2015r. Wójt Gminy postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2015r. znak RL.6220.1.3.2015 nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Zławieś Wielka.
Jednocześnie informuje się, że tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o opinię dot. realizacji planowanego przedsięwzięcia.
Nie jest prowadzone postępowanie transgraniczne.
W związku z powyższym informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków
w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Z „Raportem…” można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, (pokój 6, w godz. 8.00 – 14.30), a także złożyć dodatkowe wnioski i uwagi w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. /tj od dnia 29.07.2015 do dnia18 sierpnia 2015r.włącznie/
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zławieś Wielka.
Uwagi i wnioski złożone po upływie 21-dniowego terminu ich składania pozostawia się bez rozpatrzenia.
 

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (27 lipca 2015)
Opublikował: Ewelina Kowalska (28 lipca 2015, 09:38:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 222

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij