Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Budowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP34.271.14.2016
wartość: poniżej art. 11 ust 8
termin składania ofert: 20 maja 2016  10:00
wynik postępowania: Znak sprawy: ZP34.271.14.2016 Dotyczy: „Budowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo” ZAWIADOMIENIE Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wygrała oferta: 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Zoo, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno Cena/gwarancja /SUMA 90,00pkt/0,00pkt/90,00 pkt/ cena 465.693,82 gwarancja (36 mc) Pozostały oferty zyskały następująca ilość punktów: 1 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR, Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo Cena/gwarancja/SUMA 79,84pkt/6,67pkt/86,51 pkt cena - 514.825,70 gwarancja (60 mc) W/w wykonawcy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnej oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy p.z.p.  

zamówienie na:

Usługi transportowe ciągnikami rolniczymi

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP34.271.20.2016
wartość: poniżej art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 maja 2016  10:00
wynik postępowania: Znak sprawy: ZP34.271.20.2016 Dotyczy: „Usługi transportowe ciągnikami rolniczymi” ZAWIADOMIENIE Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wygrała oferta: 1 Gminna Spółka Wodna ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka Cena/Czas/SUMA 90pkt/10pkt/100pkt 293.700,00 W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta: W/w Wykonawcy spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy z postępowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ppkt a) ustawy p.z.p.,  

zamówienie na:

wykonanie utwardzenia masą bitumiczną dróg i ulic na terenie Gminy Zławieś Wielka

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP34.271.13.2016
wartość: poniżej art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 maja 2016  10:00
wynik postępowania: Znak sprawy: ZP34.271.13.2016 Dotyczy: „Na wykonanie utwardzenia masą bitumiczną dróg i ulic na terenie Gminy Zławieś Wielka” ZAWIADOMIENIE Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wygrała oferta: 2 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR, Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo Cena/gwarancja /SUMA 90,00pkt/10,00pkt100,00 pkt 281.109,12 (72 mc) Pozostały oferty zyskały następująca ilość punktów: 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Zoo, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno Cena/gwarancja/SUMA 74,56pkt/10,00pkt/84,56 pkt 339.307,49 (72 mc) W/w wykonawcy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnej oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy p.z.p.  

zamówienie na:

Dostawa tłucznia wapiennego na utwardzenie dróg gminnych.

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP34.271.12.2016
wartość: poniżej art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 kwietnia 2016  12:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wygrała oferta: 2 MAR-POL Produkcja Handel Usługi Jacek Marcinkowski, ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń 95pkt, 5pkt = 100pkt za cenę 306.270,00 Pozostałe oferty: 1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR Spółka Zo.o., ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń 86,33pkt/5pkt/91,33pkt / za cenę 337.010,00 W/w Wykonawca spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający informuje, iż z postępowania nie została wykluczona żadna oferta. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p..  

zamówienie na:

Dostawa gruzu betonowego mielonego na utwardzenie dróg gminnych w ilości 5.000ton

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Zp34.271.11.2016
wartość: poniżej art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 kwietnia 2016  10:00
wynik postępowania: Znak sprawy: ZP34.271.11.2016 (Numer postępowania nadany przez Zamawiającego) Dotyczy: „Dostawa gruzu betonowego mielonego na utwardzenie dróg gminnych w ilości 5000 ton” (Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego) ZAWIADOMIENIE Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wygrała oferta: 2 F.U. TRANSKOP Grzegorz Drozdowski Zławieś Mała, ul. Sosnowa 1, 87-134 Zławieś Wielka 95,00pkt, 5,00pkt, 100,00 pkt, 169.100,00 / 2h Pozostały oferty zyskały następująca ilość punktów: 3 MAR-POL Marcin Zbigniew Ochoński, Cetki 5, 87-500 Rypin 82,40pkt/5,00pkt/87,40 pkt 194.950,00 /8h W/w wykonawcy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający na mocy przepisu art. 92 ust. 1 pkt 3 w nawiązaniu do art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp zawiadamia o wykluczeniu oferty: - Bogmar Sp. Zo.o., Ostromecko, ul. Kasztanowa 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, oferent nie spełnił wymagań określonych w SIWZ - Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, oferent nie wniósł wyjaśnień i uzupełnień w wyznaczonym terminie. - PDT Ren-Trans, ul. Budowlana 2, 85-874 Bydgoszcz, oferent nie wniósł wyjaśnień i uzupełnień w wyznaczonym terminie. - PHU Mar-Pol, Jacek Marcinkowski, 87-100 Toruń, ul. Koniuchy 21A/43, oferent nie wniósł wyjaśnień i uzupełnień w wyznaczonym terminie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy p.z.p.  

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa pojazdów służbowych Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. Zo.o. z siedzibą w Rzęczkowie 48A.

zamawiający: Zakład Usług Komunalnych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Zp34.271.1.2016
wartość: poniżej art 11 ust 8
termin składania ofert: 5 kwietnia 2016  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wygrała oferta: CZĘŚĆ I 1 Shel Polska Sp. Zo.o., 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 10,00pkt 90,00pkt 100,00pkt 248.868,75zł Upust Disel – 0,09zł Upust Pb95 – 0,09zł W ramach części I przetargu nie złożono więcej ofert: CZĘŚĆ II 2 AMA Marek Prowadzisz, Antoni Wiligański Sp. J. 87-152 Łubianka, ul. Toruńska 101 10,00 pkt 90,00 pkt 100,00 pkt 82 962,50zł Upust Disel – 0,06zł Upust Pb95 – 0,02zł W/w wykonawcy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający na mocy przepisu art. 92 ust. 1 pkt 3 w nawiązaniu do art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp zawiadamia o wykluczeniu oferty: - w ramach części II Shell Polska Sp. Zo.o., 02-366 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej, Zamawiający wymagał od Wykonawca, iż musi zapewnić zakup każdego rodzaju paliwa opisanego w SIWZ na: główne miejsce tankowania - minimum jednej stacji w granicach administracyjnych Gminy Zławieś Wielka w odległości do 6 km od punktu przystankowego autobusów szkolnych należących do ZUK w Rzęczkowie tj. przy Zespole Szkół w Górsku. Z przedstawionego załącznika nr 3 nie wynika aby Wykonawca dysponował stacją benzynową w granicach administracyjnych Gminy Zławieś Wielka odległości do 6 km od punktu przystankowego autobusów szkolnych przy Zespole Szkół w Górsku. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy p.z.p.  

zamówienie na:

bieżąca obsługa geodezyjna Gminy Zławieś Wielka.

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP34.271.4.2016
wartość: poniżej art 11. ust 8
termin składania ofert: 11 lutego 2016  10:00
wynik postępowania: Znak sprawy: ZP34.271.4.2016 Dotyczy: „Bieżąca obsługa geodezyjna Gminy Zławieś Wielka” ZAWIADOMIENIE Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wygrała oferta: 1 Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Mariusz Nagórski, 87-100 Toruń, ul. Szafranowa 12, Cena/Termin wykonania/SUMA 90pkt/10pkt/100pkt 153.516,30zł/30 dni W postępowaniu złożono jedną ofertę. W/w wykonawcy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij