Informacja RL.6220.6.2015


Zławieś Wielka, dnia 18 czerwca 2015r.
RL.6220.6.2015

INFORMACJA
 
            Na podstawie art. 217 § 2 KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 czerwca 2015r. złożonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Stanisława Kostki – ul. Jasna 16, 87-134 Zławieś Wielka w sprawie zapytania czy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na remoncie dachu wieży kościoła parafialnego p.w. św Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej na działce nr 164/2 w miejscowości Zławieś Wielka, gm. Zławieś Wielka, jest niezbędne, uprzejmie informuje, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
Teren inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej decyzja Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków nr WUOZ.T.WRD.5140.56.2014.AR z dnia 11.12.2014r. W związku z tym przy wykonywaniu prac należy uwzględnić warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej a zakres prac uzgodnić z konserwatorem zabytków. Planowana inwestycja nie znajduje się w terenach górniczych i w strefie oddziaływań związanych z eksploatacją górniczą. Na przedmiotowym terenie nie występują obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary  wybrzeży, jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary górskie lub leśne, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary sieci Natura 2000, nie występuje oddziaływanie transgraniczne. Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej.
Planowane prace polegające na ustawieniu rusztowań, demontażu starego pokrycia dachowego, naprawy ciesielskiej więźby dachowej, deskowaniu, papowaniu, dezynfekcji więźby dachowej, położeniu nowych łat i kontr łat, wykonaniu nowej blacharki i orynnowania, wykonaniu nowego pokrycia dachu wieży dachówką ceramiczną nie są wymienione w § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem wymienionym
w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. tym samym brak jest podstaw do prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w trybie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, inwestycja nie jest ujęta w Załączniku nr I i II Dyrektywy 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i pry­watne na środowisko naturalne (Dz. U. L 175 z 05.07.1985 r., zmieniona Dyrektywą 2003/35/WE - Dz. U. L 156 z 25.06.2003 r.). Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami poddanymi ochronie prawnej na podstawie ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz. u. z 2013r., poz. 627 z późn. zm/, w tym poza wyznaczonymi obszarami mającymi znaczenie dla Wspólnoty i obszarami projektowanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.
 

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (18 czerwca 2015)
Opublikował: Ewelina Kowalska (24 czerwca 2015, 08:07:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 243

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij