Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekunki środowiskowej na terenie gminy Zławieś Wielka

                                                    
                                                        Zławieś Wielka , dnia 08 grudnia  2014r.
 
 
Nabór nr 1/2014
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi  Wielkiej
ogłasza nabór na stanowisko: opiekunki środowiskowej na terenie gminy Zławieś Wielka.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Ilość etatów: 1/2 etatu
Planowany termin zatrudnienia: od stycznia 2015 rok
1. Wymagania niezbędne:
 
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekunki środowiskowej,
 
-niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, w szczególności za przestępstwa
przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 
-nieposzlakowana opinia,
 
-biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 
-wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej,
 
Opiekunką środowiskową może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej
wymienionych warunków:
Wykształcenie minimum średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z
kierunków:
- pielęgniarka dyplomowana,
- opiekunka domowa,
- opiekunka środowiskowa,
- opiekun medyczny,
 
-wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji
niezbędnych do wykonywania zawodu Opiekunki w Ośrodku Pomocy Społecznej.
 
2. Wymagania dodatkowe:
-umiejętność organizacji pracy własnej,
 
-samodzielność, sumienność , kreatywność i obowiązkowość,
 
-odpowiedzialność,
 
-umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość,
umiejętność pracy w zespole),
 
-wysoka kultura osobista,
 
-odporność na stres,
 
-dyspozycyjność – prawo jazdy kat. B, własny samochód osobowy.
 
3. Planowany zakres powierzonych wykonywanych zadań dotyczy w szczególności:
Zadania główne:
 
-czynności higieniczno – pielęgnacyjne,
 
-czynności gospodarcze,
 
-czynności opiekuńcze,
 
-umiejętność dostosowania diety do stanu zdrowia i przygotowywanie podopiecznemu
posiłków,
 
-prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
 
4. Szczególne uprawnienia i obowiązki:
 
-kierowanie się zasadami etyki zawodowej, poszanowanie godności i prawa osób do
samostanowienia,
 
-zachowanie tajemnicy służbowej,
 
-podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i
samokształcenie.
 
5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
-praca na umowę zlecenie,
 
-praca w środowisku, w miejscu zamieszkania osoby opiekowanej,
 
 
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1. list motywacyjny,
2. życiorys – curriculum vitae;
3. kwestionariusz osobowy,
4. kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
5. oświadczenia:
a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne
przestępstwa skarbowe,
c)oświadczenie kandydata o niekaralności,
d) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku opiekunki
środowiskowej,
6. podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”
 
7. Dokumenty dodatkowe- kserokopie:
1) ewentualnych referencji;
2) świadectw pracy;
3) zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
4) innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na danym stanowisku.
 
8) Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 16 grudnia  2014 r. do
godziny 15.00.
 
9). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  ( pokój nr 14) lub przesłać drogą pocztową w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 1/2014 na stanowisko opiekunki
środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ”, adres :
Zławieś Wielka ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka.
 
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Złejwsi Wielkiej  po upływie terminu do ich składania nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie
internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zławieś Wielka oraz na tablicy
informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, która znajduje na parterze.
 
W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć dokumenty w oryginale poświadczające wykształcenie, nabyte umiejętności oraz świadectwa pracy.
 
                                                                         Aldona Michalska
                                                                               Kierownik GOPS Zławieś Wielka
 
 
 
  Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne

Lista kandydatów (46kB) word

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru (24kB) word

Wytworzył: Aldona Michalska (8 grudnia 2014)
Opublikował: Paulina Zakierska (8 grudnia 2014, 14:29:43)

Ostatnia zmiana: Paulina Zakierska (5 stycznia 2015, 14:28:53)
Zmieniono: Dodano informację o wynikach naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1340

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij