Postanowienie PR7624-9-7/09/2010


Zławieś Wielka, dnia 25 marca 2014r.
 
PR7624-9-7/09/2010
 
POSTANOWIENIE
 
            Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 17 marca 2014r. /wpływ do tut. urzędu 18.03.2014r./, złożonym przez Panią Mariannę Wójcik- Toruń
 
POSTANAWIAM
 
Przedłużyć termin wykonalności decyzji nr  PR7624-9-6/09/2010 z dnia 23 marca 2010r
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku na części działki nr 256/2 w miejscowości Czarne Błoto”
 
UZASADNIENIE
 
            W dniu 18 marca 2014r., Pani Marianna Wójcik zam. ul. Makowa 27, 87-100 Toruń   złożyła wniosek w sprawie wydłużenia terminu wykonalności  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku na części działki nr 256/2 w miejscowości Czarne Błoto, wydanej przez Wójta Gminy Zławieś Wielka dnia 23 marca 2010r. nr PR7624-9-6/09/2010. Decyzja stała się ostateczna dnia 02 maja 2010r.
Inwestor uzasadnił etapowość dla w/w przedsięwzięcia. Na chwilę obecną jest na etapie procedury uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny.
W związku z powyższym, nie zmieniły się warunki określone w w/w decyzji.
 
             Zgodnie z art. 72 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji                        o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235z późn. zm.) „Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (…)
(…) Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji                                   o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed, przed upływem terminu, o którym mowa w ust.3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienie”
W związku z powyższym zachodzą przesłanki umożliwiające wydłużenie terminu z uwagi na etapowe realizowanie inwestycji.
Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.
 
POUCZENIE
Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                   w Toruniu ul. Targowa 13/15, 897-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 
 
 
 
 

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (25 marca 2014)
Opublikował: Ewelina Kowalska (28 marca 2014, 09:11:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 453

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij