Postanowienie RL.6220.1.5.2015 podjęcie postępowania w sprawie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego na cele grzewcze Czarne Błoto dz. 250/3


Zławieś Wielka, dnia 15 lipca 2015r.
 
RL.6220.1.5.2015
 
POSTANOWIENIE
            Na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia z dnia 1 lipca 2015r.  który złożył  prezes Zarządu Target Food Sp. z o.o. – Czarne Błoto  87-134 Zławieś Wielka, w sprawie kontynuacji zawieszonego postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego na cele grzewcze na działce ewidencyjnej nr 250/3 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka wraz z załączonym raportem oddziaływania na środowisko
postanawiam
podjąć postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego na cele grzewcze
U z a s a d n i e n i e
Wnioskiem z dnia  1 lipca 2015r. /wpływ do tut. urzędu 03.07.2015/. który złożył  prezes Zarządu Target Food Sp. z o.o. – Czarne Błoto  87-134 Zławieś  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego na cele grzewcze na działce ewidencyjnej nr 250/3 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka wystąpił o podjęcie postępowania zawieszonego postanowieniem z  dnia 20 maja 2015r. znak RL.6220.1.4.2015. Zawieszenie postępowania nastąpiło w związku z postanowieniem Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 kwietnia 2015r. znak RL.6220.1.3.2015 nakładającego na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego na cele grzewcze na działce ewidencyjnej nr 250/3 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka. W związku z oczekiwaniem na raport oddziaływania na środowisko postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało zawieszone. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nałożony został na podstawi opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu który pismem N.NZ.40.2.6.2.2015 z dnia 24 marca 2015r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem nr WOO.4240.139.2015.DB z dnia 24 marca 2015r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 97 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmuje zawieszone postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji
 Pouczenie:  Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.
 
 

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (15 lipca 2015)
Opublikował: Ewelina Kowalska (17 lipca 2015, 07:23:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij