OPŁATY 2012

OPŁATY 2012 - uwaga zmiana stawek w porównaniu do 2011

Wraz z początkiem nowego 2012 roku zmianie ulegną stawki niżej wymienionych opłat (wszystkie uchwały z 30listopada 2011r. dostępne na naszej stronie internetowej : (http://www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl/?cid=57) :

1.średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego: Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku, obniża się z kwoty 74,18 za 1 dt. do kwoty 50,00 zł za 1dt. dla wymiaru podatku rolnego.

2. Zwolnienie z opłaty od posiadania psów:  Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/171/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów.

3.opłaty targowej: Stawka dzienna opłaty targowej wynosi 14,00 zł. Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 15% kwoty pobranej opłaty.

4.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku: aktualne stawki na naszej stronie internetowej (www.zlawies.pl – zakładka RADA GMINY/uchwały) UCHWAŁA NR X/56/2011 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 30 listopada 2011 r.

5.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

Wysokość stawek podatku od nieruchomości wynosi rocznie:


1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób                                                                                 sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -  4,00 zł od 1 ha powierzchni,
                                                                                                       
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
                                                                                              
a) mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,                                                       

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,                                                                                  

c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,28 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,               

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów od działalności leczniczej, zajętych  przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,                                                                                                   

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,86 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli – 2% ich wartości.

 

6.zwolnień w podatku od nieruchomości

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

1) wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej;

2) zajęte na placówki upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, edukacyjnej opieki wychowawczej, oświaty i pomocy społecznej;                                                                 
3) wykorzystywane na cele gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej;              

4) związane z działalnością na rzecz ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego  oraz ochrony mienia;                                                                                                                                 

 5) zajęte na prowadzenie działalności charytatywnej

 

 

7. Cen wody

Ustala się ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez GminnyZakład Komunalnyw Złejwsi Wielkiej,
 w następującej wysokości:

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Cena  netto zł

 

 

 

 

 

 

1.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych


2,20  

2.

Cena za 1 m3 wody dla celów przemysłowych


2,20

3.

Cena za 1 m3 odprowadzonego ścieku  dla odbiorców indywidualnych


4,50

 

4.

Cena za 1 m3 odprowadzonego ścieku  dla odbiorców  przemysłowych


4,50

5.

Cena za 1 m3 ścieków wprowadzonych za pomocą przydomowych przepompowni ścieków


4,30

 

Ustala się dopłaty dla indywidualnych odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Złejwsi Wielkiej na terenie Gminy Zławieś Wielka w wysokości 1,62 zł (słownie jeden złoty 62/100) brutto do 1m3 odprowadzonych ścieków.


Wytworzył: Piotr Młynarczyk (18 stycznia 2012)
Opublikował: Piotr Młynarczyk (18 stycznia 2012, 10:38:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1732

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij